Banken anmeldte innleid vikar: - Vi vil berømme politiet for rask respons