Vil renovere forsamlingshus - søker kommunen om støtte