Har slått alarm: Flere tusen brev fra sykehuset har ikke nådd mottaker