– Vi ser ikke kun på tallene, men også helheten i bedriftene