Her vil kommunen kutte: Store innsparingskrav for sjukeheim, skoler og barnehager