Stort engasjement for skolen - ble lovd ett år til