Første søknad tatt vel imot: Bonde får 70 000 til nydyrking