Mattilsynet koblet inn for å gjøre analyser: Mistanke om sykdom på laksen