Jobber med å sikre enda flere bevis etter hærverk

foto