Underskudd, men like fullt en suksess. Endelig kunne folk møtes igjen

foto