Ferske sykehjemstall: Tosifret ved alle institusjonene

foto