Ferske sykehjemstall: Tosifret ved alle institusjonene

Sykefraværet er lavest ved Snillfjord omsorgssenter, med 13,2 prosent. I fjor var sykefraværet skyhøyt, med over 20 prosent. Foto: ST