Onsdag skal formannskapet i Snillfjord ta stilling til rådmannens forslag til kvoter for felling av hjort, rådyr og elg.

Totalt 705 hjort

Snillfjord er spesielt kjent som en kommune med særdeles stor tetthet av hjort - «plagsomt stor», vil nok mange hevde.

Her foreslår rådmannen at det gis fellingstillatelse for til sammen 529 dyr på til sammen 57 vald. De valdene som bør få tildelt flest dyr er Vuttudal (52), Ven/Volden/Selnes (38), Moldtun Nordre (36) og Slørdal (35).

I tillegg kommer tildelingen til Snillfjord utmarkslag (141 frie dyr pr. år), og Snildal Snildalsæter og Sætergård vilforvaltningsområde (35 frie dyr pr. år). Disse inngår ikke i totalen for antall dyr. Det betyr at det i prinsippet gis fellingstillatelse på 705 dyr. Dette er en oppgang på 33 dyr fra året før.

Rådyr og elg

Videre går rådmannen inn for at det gis fellingstillatelse på 277 rådyr pluss frikvote. Sunde/Rottemsvik/Rottem får flest med 16, etterfulgt av Moldtun Nordre med 13 og Lian/Vågan med 12.

Når det gjelder elg, settes kvoten til 52, der Snillfjord utmarkslag får størst kvote med ti dyr.