Råkjørte på E39: Klekkelig bot og lang tid uten lappen