Orkdal

Nå er det endelig vedtatt at Havneveien vil bli delvis stengt åtte måneder lenger enn det som opprinnelig var bestemt.

Før jul i fjor ble Havneveien stengt på kveld, natt, helg og helligdager som en forsøksordning. Stengingen kom som et resultat av at mange beboere i området var plaget av støy, samt at man opplevde veien som trafikkfarlig for myke trafikanter.

Enstemmig

Tidligere i høst kom det forslag om å forlenge prøveperioden. Bakgrunnen for dette ønsket var at Havneveien har vært åpen store deler av sommeren for å avhjelpe trafikkavviklingen i forbindelse med utbygging av gangbru ved Bårdshaug bru. Man ønsket å se hvordan en stenging fungerte på sommers tid.

Teknikkutvalget har tidligere enstemmig vedtatt en forlengelse av stengingen, og det samme gjorde formannskapet denne uka.

Dermed vil Havneveien bli delvis stengt fram til september 2017.