HEMNE: Den nedlagte Coop-butikken på Vinjeøra i Hemne ser ut til å bli ølutsalg. Rådmannen er nemlig positiv til at selskapet Fjord Bryggeri AS får salgsbevilling med tilhold i lokalene.

Politiet må si sitt

Driftsutvalget behandler saken 2. november, og den sluttbehandles i kommunestyret.

Søknaden gjelder ny salgsbevilling for øl med inntil 4,7 prosent alkoholinnhold. Ølet brygger selskapet selv. De har fra før salgsbevilling fra eget bryggeriutsalg i Haukvika, litt lenger vest i Vinjefjorden.

Styrer for bevillingen – om den blir gitt – vil være Roar Haukvik, med Frank Rimol som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven for salgsbevilling.

Det er sendt anmodning om uttalelse til søknaden til lensmannen i Hemne og Snillfjord.

Lagt ned i 2009

Coop-butikken ble lagt ned i første halvår 2009. Butikken eies av Vinjeøra Utvikling DA, bestående av flere privatpersoner.