— Jeg er utålmodig. Jeg har vært utålmodig i mange år, sier Eirik Vaslag.

Han flyttet inn i huset som i sin tid ble skilt ut fra Bergheim Gartneri i 2012 etter at gartneriet gikk konkurs en gang på 90-tallet. Samme år som han flyttet inn, tok han kontakt med Snillfjord kommune og ba om at tomta blir ryddet og sanert. Høsten 2012 foretok kommunen den første befaringa.

— I ettertid har det ikke skjedd noen verdens ting. Det er bare blitt verre. Flere og flere glassruter fra drivhus på gartneriet er blitt knust av vær og vind, jeg har plukket glasskår på min eiendom når været er på det verste, og det er påvist blodspor etter rådyr som har skadet seg, sier Eirik Vaslag til ST.

Vil koste hundretusener?

Før helga var han i kontakt med Snillfjord kommune. Igjen. Han vet ikke for hvilken gang.

— Jeg har snakka med kommunens saksbehandler, og han fortalte at saken står i stampe på grunn av mangel på juridisk kompetanse. Jeg ba kommunen skaffe seg slik kompetanse, da de kan søke bistand hos Fylkesmannen når de ikke har kompetansen selv. Men jeg ble ikke noe klokere av svaret. Jeg har også snakka med ordføreren, men han henviste til saksbehandler. Det nærmer seg ansvarsfraskrivelse, sier Vaslag.

Han anslår den forurensa tomta til ca. ett mål, og «har hørt» at kostnaden med å rydde og sanere tomta vil ligge på flere hundre tusen kroner.

— Her må det gravemaskin og minst tre containere til for å sortere avfall som glass, jern og trevirke, som igjen må transporteres vekk. Dette vil koste masse penger, sier han.

— Før min tid

ST har også vært i kontakt med ordfører John Lernes, men han innrømmer at han ikke er oppdatert på saken.

— Dette er jus, som jeg ikke har prioritert å bruke tid på. Dette er en sak som rådmannen og hans stab håndterer, sier Lernes.

ST tar så kontakt med Roar Reinhaug, som er fungerende rådmann i Arild Risviks feriefravær.

— Dette er en sak som starta før jeg ble ansatt i Snillfjord kommune, men det jeg har fått rede på er at kommunen har gjort det meste av nødvendig forberedende arbeid før rydding og riving. Det siste vi må forsikre oss om nå, er at det hele går juridisk riktig for seg. Vi vil nå kontakte jurist, sier Reinhaug.

Skattebetalerne må blø?

— Burde ikke det ha vært gjort mye tidligere?

— Vi kunne nok ha gjort mer tidligere, men nå er som sagt mye forberedende arbeid gjort.

Eirik Vaslag antyder en kostnad på flere hundre tusen kroner for å rydde og sanere. Reinhaug har et mer konkret tall:

— Vi snakker om ca. en halv million kroner. Det kan også være noe spesialavfall på tomta, sier han.

— Hvem skal betale?

— Snillfjord kommune er forberedt på å ta regninga i første omgang, men dette har vi ikke noe klart svar på i dag. Dette er ting både administrasjonen og i neste omgang politikerne må vurdere.

— Vil det være riktig at skattebetalerne i Snillfjord skal betale dette?

— Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke noe mer utfyllende svar på det nå, sier Roar Reinhaug.

Vil ikke kommentere

ST har ikke lyktes med å finne kontaktinformasjon til grunneier av gartneriet, men han har ved flere anledninger tidligere blankt avvist å kommentere saken.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300

Fungerende rådmann Roar Reinhaug sier at Snillfjord kommune nå skal hyre jurist på saken. Foto: Lillemor Hestvik