Komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag behandlet onsdag en sak om prioritering av skredsikring på fylkesveier. Guro Angell Gimse (H) foreslo på vegne av Høyre å dele prioriteringslista opp i to, slik at prosjekter over og under 50 millioner har hver sin liste. Høyre foreslo dessuten at Kallurdalstunnelen i Agdenes settes på topp over mindre prosjekter, på grunn av faregrad og flere hendelser på stedet.

- Vi ble nedstemt. Det var bare Høyre og Frp som stemte for forslaget. De andre ville ikke ha to lister, og da blir det svært vanskelig å se for seg at vi får gjort noe med området nord for Kallurdalstunnelen i en tiårsperiode, sier Jan Grønningen (H).

- Aversjon mot 710

I rådmannen innstilling, som ble vedtatt, er det strekningen fv. 14 i Roan som prioriteres som det neste rassikringstiltaket i fylket.

- Dette er et gigantprosjekt til 180–250 millioner kroner, som sperrer muligheten for rassikring andre steder i mange år framover. Jeg er skuffet over at flertallet i komiteen ikke så fordelen av to lister, slik at de små prosjektene kan gå parallelt. Nå får vi ikke gjort noe med Kallurdalstunnelen, til 20 millioner kroner, men vi bruker gigantiske summer i Roan, sier Grønningen, som uttaler at han tror en del fylkespolitikere har en aversjon mot fv. 710.

Saken behandles videre i fylkestinget 14. juni, og Grønningen håper å få partiet med på å fremme forslagene på nytt der.

- Jeg ønsker det, slik at vi kan ivareta både små og store behov i årene framover, sier han.

Skumle hendelser

Han viser til at området på Selva-sida av Kallurdalstunnelen har høy skredfaktor, og har vært en problemområde med mange skumle hendelser. Det er ikke lenge siden en bil ble kraftig skadet av stein og is som faste ned på panseret.

- Det har vært mange hendelser, og noen ganger er det centimeter om å gjøre at det går liv. Betongtaket i tunnelen ble også knust for noen år siden, slik at tunnelen var stengt i flere dager. Det er viktig at vi i Sør-Trøndelag fylkeskommune, så lenge den eksisterer, har en uttalt strategi i forhold til egen prosjekter. Vi kan ikke vente til det nye fylket skal ta en avgjørelse, sier han.

ingrid.hultgreen@avisa-st.no

958 39 535

Høyre, her representert ved Guro Angell Gimse og Jan Grønningen, nådde ikke fram med sine forslag. Foto: Privat