Stenging av rom: – Ikke gjort nok for å rekruttere