Meldte fra om ustødig mann som satte seg inn i bil for å kjøre