Viderefører påbud: – Vannet skal fosskoke i minst ett minutt