Over 100 lokalt ansatte kan bli tatt ut i streik: Disse bedriftene kan rammes