Væpnet aksjon: Fikk kontroll på mann med øks

foto