– Vi deler bekymringer til skole, barnehage og andre som ferdes