Håper på et skikkelig overbud når fristen går ut ved midnatt