– Det er ikke lett å få sykepleiere hit, når det koster 148 kroner å komme seg til og fra arbeid