Orkland-økonomien: 8,3 millioner bak budsjett

foto