Innbyggerne skal ikke måtte betale for utbygging, forsikrer utbygger