Svært gode fangster: - Ikke behov for å endre fiskereglene