Signerte kontrakt for E39 Betna - Hestnes

E39 Betna-Hestnes omfatter prosjektering og bygging av 12,8 kilometer ny 2-feltsveg mellom Betna og Hestnes i Heim kommune. Vegen skal stå ferdig høsten 2024. Foto: Statens vegvesen