- Jeg er jo som kjent mest vant til å seile i motvind

foto