Kommunen vil bygge renseanlegg på tomta Ina har fått byggenekt på

foto