Tråkket for hardt på gassen på rettstrekning

foto