– De som går på fagskolene har mer «hands on-kompetanse»

foto