- Det eneste som er sikkert, er at alt er usikkert