Det er nå vel to måneder siden den 17 år gamle Sondre Kjøren fra Orkdal ble drept, som ett av 69 terrorofre på Utøya 22. juli.

Nina Lian har holdt seg mest mulig unna det som har stått i mediene etterpå, men nå vil hun si ifra. Bakgrunnen er at lederen i Orkanger Vel, Hans Kringstad, i sin faste spalte «Ukeslutt» og i diskusjonen på Orkanger Vels nettsider, flere ganger har omtalt Sondre Kjøren i kjølvannet av Arbeiderpartiets valgnederlag i Orkdal.

Forklaring på nederlag

AUF-eren og ungdomsrådslederen Sondre Kjøren var en av de som ble intervjua i Ukeadressas sak om bygdestriden i Orkdal 16. juli, bare få dager før han døde. Ukeadressa skrev at Kjøren sa at han bare ville stemme ved fylkestingsvalget, mens han hadde fått nok av kommunepartiet etter det han oppfatta som partiets rolle i grendestriden. Denne uttalelsen har Kringstad kalt ei «boikotterklæring fra AUF-hold». Han har flere ganger brukt dette slik at det kan leses som en av forklaringene på det dårlige valgresultatet for Ap lokalt i Orkdal.

Dette skriver Kringstad

«Først og fremst må nok Orkdal Arbeiderparti få orden i egne rekker, noe som også inkluderer AUF. (...) Det hjelper heller ikke at Jorodd Asphjell sier i Adresseavisen to måneder før valget at folk på Fannrem føler at de ikke blir hørt. Jeg ble virkelig overrasket over boikotterklæringen mot Orkdal Ap fra AUF-hold i samme reportasje».

Ukeslutt, 24. 9. 2011 (Samme poeng er også brukt også brukt i Ukeslutt 16. 9. 2011)

«I UKEAdressa 16. juli uttalte han (Jorodd Asphjell, red.mrk.) at folk paa Fannrem (eller muligens sa han utenfor Orkanger) föler at de ikke blir hört i Orkdal AP. I samme avis sa naa avdöde Sondre Kjören fra AUF at han skulle stemme AP ved fylkestingsvalget, men ikke stemme ved kommunevalget.»

Debattinnlegg 21.9.2011

Rysta

Nina Lian forteller at hun ble rysta da hun nylig gikk inn på sidene til Orkanger Vel og leste dette. Hun opplever det som veldig trasig at den avdøde sønnen blir brukt på denne måten på ei side som mange er inne og ser på.

– Sondre har ikke mulighet til å delta i debatten. Han har ikke mulighet til å forsvare seg. Men jeg vet at hvis han hadde hatt mulighet, så er jeg sikker på at han ville ha tatt det opp på sin måte, sier Lian.

Hun understreker at hun er stolt av sønnen sin, og av hans engasjement for å få slutt på bygdestriden og samle Orkdal til ei bygd.

Nina Lian er også næringsdrivende i Orkdalsveien og eier og driver Orkdal blomster AS. Butikken støtter nettsidene til Orkanger vel med en annonse.

– Jeg er kjempeglad for jobben Orkanger Vel gjør, det er en engasjert gruppe som ordner mye for Orkanger. Men jeg er ikke komfortabel med å støtte opp om Orkanger vel når de bruker navnet til gutten min på denne måten, sier Nina Lian.

– Vil du trekke tilbake annonsen?

– Nei, jeg gjør ikke det. Men når de kommer neste gang, vil jeg vurdere det, sier Lian.

Egen blogg?

Lian stiller også spørsmål ved om medlemmene i styret i Orkanger vel synes det er greit at lederen Hans Kringstad bruker nettsidene på denne måten.

– Noen vil kanskje si at du prøver å kneble ytringsfriheten?

– Nei, jeg mener helt greit med ytringsfrihet. Det er måten Kringstad bruker navnet til Sondre på, jeg reagerer på. Sondre har ikke mulighet til å forsvare seg, avslutter Lian. Hun synes Hans Kringstad kan lage seg en egen blogg, og ikke bruker Orkanger Vel sine sider.

Les også:  - Jeg har prøvd å være varsom.