Sammen om å bevare kulturarven: – Vi ønsker innspill