Kongen kommer ikke likevel. Men det gjør dronning Sonja