Seks år med fysisk og psykisk mishandling - truet med å drepe barna