Barna legger igjen mobilen hjemme og drar ut i villmarka i fire dager

foto