Mann i 40-årene omkom i trafikkulykken i Hemne

foto