«Det vil være lite raust av Hemne å ta seg betalt for skoleplass ved Sodin skole».

Det var en del av ordlyden da rådmannen i Hemne la fram sin innstilling til å ta imot skoleelever fra Snillfjord ved Ven oppvekstsenter fra høsten av.

Hitra vil derimot ha 62 500 kroner per elev for en slik overflytting fra samme tidspunkt.

Slipper flere flyttinger

Til sammen 14 elever fra Hemnskjela og Ven flyttes til de kommunene som blir deres nye hjemkommune fra 1. januar 2020. Det er med andre ord en slags kommunereform på forskudd. Som kjent deles Snillfjord i tre, der Sunde/Hemnskjela tilfaller Hitra, Vennastranda blir en del av Hemne og Halsa, mens resten blir en del av storkommunen Orkland.

Elevene som omfattes av flytting går 1. til 7. trinn på Ven, 1. til 4. trinn på Hemnskjela. Omfanget fordelt på tre år er fra én til tre elever årlig.

Det var foreldrene som tok initiativ i saken, da de ønsker en mest mulig smidig overgang som mulig. Derfor ba de politikerne i Snillfjord utrede muligheten for å starte overflytting fra skoleåret 2017/18. Dette for at elevene skal slippe å bytte skole flere ganger når reformen trer i kraft.

Snillfjord-politikerne tok ballen, og det ble etablert dialog med Hemne og Hitra.

Hitra må dele

Hemne behandlet saken tidlig vår. Det var helt uproblematisk å imøtekomme henvendelsen fra Snillfjord. Hemne ville ikke ha betalt for å ta imot elevene, som hver har en årlig «prislapp» på ca. 125 000 kroner.

Hitra, derimot, vil ha betaling – 62 500 kroner per elev per skoleår.

Rådmann Arild Risvik i Snillfjord forklarer dette slik:

— Dette handler om hva som utløser klassedeling og behov for flere ressurser. I Hemne var det ikke behov for å dele klasser eller få inn flere ressurser. Derfor var det uproblematisk for Hemne å ta imot elevene uten vederlag, sier Risvik.

På Hitra var det ikke slik:

— Der vil en overføring av elever fra Snillfjord utløse behov for klassedeling og følgelig flere lærerressurser. Hitra har regnet på hva en elev vil bety i merkostnad, og har kommet fram til 62 500. De har med andre ord ikke tatt «full betaling» på 125 000 kroner. De har regnet selvkost, sier Risvik.

Betaler skyssen

Onsdag skal formannskapet i Snillfjord behandle forslaget til avtale som er inngått med Hitra. Der går det også fram at de kan sende refusjonskrav for spesialundervisning.

Snillfjord kommune koster skoleskyss både til Hemne og Hitra.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300

Rådmann Arild Risvik sier forskjellen på Hitra og Hemne har en logisk forklaring. Foto: John M. Myrhaug