Orkanger by starter i disse dager den store byfesten sin. Festen er en årelang tradisjon som i sin nåværende form startet i 2000, men som har mye lengre historie med tanke på Orklamartnan som også var en årelang og sterk tradisjon for flere tiår siden. Felles for begge arrangementa er at de er basert på stor frivillig innsats, sterk lagånd i lag og organisasjoner og ikke for å glemme motiverte og dyktige enkeltaktører som legger ned en stor innsats til fellesskapets beste.

Audhild Øye Foto: Silje Asbjørnsen, ST

Orkangerdager er ikke noe unntak. Allerede i helga gikk startskuddet med program hele lørdagen til ende med ei blanding av faglige og historiske betraktninger via sport og til underholdning og folkefest. Dette kommer til å vedvare hele uka til ende med program i til sammen 10 dager. Det som gjør nettopp disse dagene så spesielle, er at det er ingen offentlige kroner i omløp, ingen billettpriser og heller ingen avlønning av dem som har gjort jobben i en årrekke. Det stiller arrangementet i særklasse og vitner om en solid porsjon patriotisme, og da med positivt fortegn.

I lys av at Orkanger har fått bystatus og stedet har fått mange nye innflyttere, kan det være en viss fare for at denne tradisjonen kan stå i fare. Det er alltid en risiko når enkeltpersoner er sterkt engasjert og gjør jobben på vegne av mange. Skal den gode tradisjonen med denne folkefesten vedvare, er det nødvendig at lag og organisasjoner lytter og lærer av dem som trekker i trådene i dag og åpenbart kjenner lokalhistorien like godt som sin egen bukselomme. Selv om dette er en type ildsjeler som ikke teller timer eller vektlegger egen innsats, er det viktig at arbeidet som blir gjort, blir dokumentert og arkivert. Hvis ikke står både arbeidet som er gjort og arrangementet som sådan, i fare for kommende slekter.

Orkangerdagene slik de er blitt gjennomført de siste 18 årene, er for verdifulle både historisk, faglig, kulturelt og sosialt til å gå tapt. De som føler ansvar for det lokalsamfunnet de er en del av, bør derfor delta på arrangementet for både å oppleve og lære. Dagene handler i stor grad om å gjøre Orkanger til et enda bedre sted å leve, arbeide og bo. Dette har alltid patriotene og ildsjelene bidratt til gjennom tidene.