Jeg har ingen problemer med å forstå at mange sambygdinger blir provosert av det de oppfatter som et angrep på sin bransje, sine jobber og bedriftene som sikrer at de har mat på bordet. Samtidig er det flere sambygdinger som nå sliter på arbeidsmarkedet da oljeprisfallet har ført denne bransjen inn i en nedgangstid som vi i dette landet aldri før har opplevd innen denne næringa.

Det er ikke De Grønne som har skapt denne ledigheten, men verdens oljeprismarked. Nå virker markedet å ha stabilisert seg, men ligger fortsatt langt under de høye oljeprisene for noen år tilbake. Vil de bli like høye som de var? Hva skjer hvis de ikke blir det? Over hele verden bygges det nå ut fornybar energi i rekordfart, og teknologiene blir billigere og billigere, også på bilfronten. Det kommer nå stadig flere rapporter som viser at dagens oljepolitikk er uansvarlig, ikke bare i et klimaperspektiv, men også i et nasjonaløkonomisk perspektiv. Det vil ha betydning for jobbene til mine sambygdinger. Her kommer noen eksempler:

  • Dieter Helms, britisk energiekspert, advarer investorer å sette pengene i olje, i sin siste bok, «Burn out- the endgame of fossil fuels.» Det fundamentale i Helms analyse er at fossil energi vil falle i verdi, og forbli billig, herfra til evigheten. Han mener en måte selskapene kan overleve prisfallet i oljen på, er å «harvest and exit» altså å dempe investeringene og betale ut store utbytter inntil det er tomt.

  • Tony Selba, Stanford Univeristy, er medforfatter av rapporten «Rethinking Transportation 2020- 2030.» I denne rapporten viser analyser at fremtidens transportsystemer vil endre seg og omleggingen til fossilfri energi vil føre til et fall i oljeprisen fra 2020. Den vil synke fram til 2030 og deretter være lav. Heretter kan oljeprisen bli liggende på 25 dollar fatet, viser rapporten.

  • Det sveitsiske finanskonsernet USB har gjennomført en analyse som viser at produksjonskostnadene for elbiler vil komme ned på nivået med fossile biler tidligere enn antatt. UBS har tatt for seg Chevy Bolt (Opel Ampera-e), og har kommet frem til at produksjonskostnaden vil være på nivå med konvensjonelle biler allerede i 2023. Deretter vil elbilene bli stadig billigere ettersom de er mindre mekanisk komplekse enn dagens fossile biler.

  • Den britiske avisen Independent skriver 1. mai om at India planlegger å fase ut fossilbiler innen 2030, pga forurensningsproblemet. Dette er det indias kull- og gruveminister som erklærer på en årlig industrikonferanse i India.

  • Thina Saltvedt i Nordea Makets er en av Norges fremste oljeanalytikere. Hun uttalte i høst dette til e24: «Oljesektoren har gitt oss en boom i levestandard, og å erstatte disse inntektene er vanskelige. Det er jo derfor politikerne utsetter og prøver å klamre seg til oljeproduksjonen i den grad at de forskyver tanken om at dette ikke vil bli lønnsomt så lenge de kan. Vi ikke har noen tid å miste. Dette må man ta hånd om nå. Jo fortere man kommer i gang med å bygge flere industrier, jo mindre utfordrende blir det å kompensere for tapet av oljeinntekter.»

Med dette bakteppet ser vi at det er globale endringer i energiproduksjon og transportsystemer som i høy grad bør advare dagens politikere å tro på at framtiden vil være den samme som i går. Samtidig viser dette at De Grønnes vedtak om avvikling innen 15 år er ansvarlig politikk, og vil gi en styrt avvikling framfor en politikk som fortsetter å satse framtidens jobber og økonomi på en eksportvare som snart vil være utkonkurrert.

For å unngå 1,5 graders oppvarming så må oljen som vi har funnet må blir liggende under havbunnen, og vi kan ikke lete etter ny olje. Dette er advarselen fra fra FN-s klimapanel og de titusener av forskere som har vist verden hva klimaforandringene har ført til allerede og vil føre til i framtiden. I et klimaperspektiv kan ikke Norge fortsette med oljeutvinning, vi vil da være med å bidra til en oppvarming som vil gi katastrofale konsekvenser for livet som vi kjenner det, både for dyr og mennesker.

Det er ikke den norske oljearbeideren De Grønne vil til livs, men en politikk som lett kan føre til lignende tilstander som i 2014 på nytt, og da være varig. Å avvikle oljen og rette investeringene mot forskning og ny industri, vil sikre at de som i dag jobber innen olje og gass har nye jobber å gå til når norsk olje ikke gir, de til nå, vante klingende mynt i statskassa. De Grønne går til valg på å skape 10.000 grønne arbeidsplasser i året i Norge, eller 150.000 arbeidsplasser de neste 15 årene. I et klimaperspektiv er dette avgjørende, men økonomisk ser man også nå klare tegn i tiden på at det er avgjørende også for norsk økonomi at vi omstiller oss til et fornybarsamfunn. Jeg ønsker en levelig planet, og at mine arbeidsomme sambygdinger skal ha jobb å gå til, også i framtiden.

Gjertrud Berg,

Stortingskandidat for miljøpartiet

De grønne Sør- Trøndelag