Rekordtall for humanistisk konfirmasjon. Fra 34 til 13 000

foto