- Alle nærkontakter er ute av smittekarantene

foto