Ransaket bil og gjorde oppsiktsvekkende funn: - Ikke ofte vi finner dette