- Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, fastslår han.

Fellesforvaltning lanserte i sin tid at fisk som ikke kunne gjenutsettes på grunn av skade, kunne leveres til nærmeste helsetun som matfisk. Denne fisken ble ikke registrert på kvoten til fiskeren. Og enda bedre: Beboerne på de lokale helsetunene fikk fersk fisk til middag.

Innlevering ble stoppet

Men så satte i fjor en engasjert og hevngjerrig fisker en stopper for dette. Etter at vedkommende ble bortvist fra elva på grunn av et lovbrudd, satte han i gang «et apparat» som gjorde at innleveringa direkte fra fisker til helsetun ble stoppet. Årsak: Han forklarte overfor Mattilsynet at fisken etter opptak fra elva ble liggende lenge på bakken, og gjerne i sola. Dette var uhygienisk.

Les også: Får ikke levere laks til helsetunene

Krogdahl avviste at dette skjedde. Resultatet ble likevel at innleveringsløsninga ble stoppet. I stedet måtte fellesforvaltninga opprette tre midlertidige mottak for innlevering og frysing av laks.

Det ble også den gang antydet at foran årets sesong måtte hver enkelt fisker registrere seg som et næringsmiddelforetak for å kunne levere skadet fisk til helsetunene.

- Fornøyd og glad

Nå er dette tungvinte skrekkscenarioet ute av verden. Nylig kom Mattilsynet med en gladmelding vedrørende innlevering av fisk denne sesongen.

Den enkelte fisker trenger ikke å registrere seg hos Mattilsynet. Det er tilstrekkelig at Orkla fellesforvaltning (OFF) er registrert hos Mattilsynet slik allerede tilfellet er.

Det aksepteres at fisken leveres fersk direkte til ett av de tre helsetunene (Orkdal, Meldal, Rennebu) med kvittering slik OFF beskriver. Det er viktig at fiskeren må kvittere særskilt på at retningslinjene som er beskrevet, er fulgt.

Informasjon til fisker og helsetun må sørge for at gjeldende «Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer» blir oppfylt mht. bløgging og sløying.

- Vi er fornøyd og glad, og Mattilsynet fortjener honnør for løsningen de har kommet fram til, sier Krogdahl.

Nysgjerrighet

Han påpeker hvorfor dette er bra:

Det blir enklere for fiskerne å levere inn skadet fisk

Det er positivt for helsetunene som får fersk (bedre kvalitet) i stedet for frosset fisk.

Det sikrer dyrevelferden, all den tid fiskerne nå kan levere skadet fisk til en god sak – uten at det går utover fiskekvoten. Da er terskelen høyere for å sette den skadet ut i elva igjen.

Fellesforvaltninga slipper å organisere et eget mottaksapparat for skadet fisk.

Krogdahl forteller også at levering av skadet fisk til helsetun har vekket nysgjerrighet andre steder i landet – og i utlandet. Fiskevenner i Danmark har blant annet tatt kontakt for å høre om denne løsningen.

- Dette ser ut til å være en pionerløsning, ler mannen, som er spent på laksestarten 1. juni.