Det var under et møte mellom politikerne i Orkdal og ansatte ved Orkdal helsetun høsten 2015 at plasstillitsvalgt ved Orkdal helsetun, Anna Krogstad, leste opp et brev på vegne av en gruppe ansatte ved helsetunet. I brevet kom det fram påstander om at det hadde forekommet episoder hvor beboere ikke hadde fått tilstrekkelig med mat, at de ikke var blitt skiftet på i tide og at de hadde blitt liggende til sengs lenger enn ønskelig. Den politiske ledelsen i Orkdal likte dårlig at brevet ble lest opp, og mente at det ikke var dekning av innholdet i brevet. I ettertid ble Krogstad ilagt en skriftlig advarsel med trussel om oppsigelse for å ha lest opp brevet av sin arbeidsgiver Orkdal kommune, hvor begrunnelsen var blant annet følgende:

* At Krogstad skal ha skapt uro blant pårørende og ansatte ved å lese brevet i infomøtet og å kommentere saken i media.

* At Krogstad, med Fagforbundets t-skjorte, uttalte seg i møtet som tillitsvalgt for Fagforbundet.

* At Krogstad ikke hadde sjekka om påstandene hun leste opp stemte.

Ytringsfrihet

Den 12. juni i år sendte Arbeiderpartiet, Småbylista, Sosialistisk venstreparti, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet et felles brev til Orkdal kommune ved rådmann Ingvill Kvernmo, med krav om at advarselen mot Anna Krogstad blir trukket. I brevet viser politikerne til at fylkesmannnens nylige tilsyn ved Orkdal helsetun gir saken ny aktualitet og understreker urimeligheten i kommunens reaksjon mot Krogstad. Som omtalt i ST tidligere viser fylkesmannens tilsynsrapport at flere av de manglende ved helsenunet som Krokstad påpekte på vegne av de ansatte i 2015, fortsatt gjelder i dag. De fem partiene mener derfor at det aldri har vært grunnlag for advarselen, og at denne feilen må rettes opp nå ved at den trekkes tilbake.

- Rapporten som nylig kom fra fylkesmannen slår fast at det som Krogstad sa faktisk var riktig. Dermed mener vi at hun aldri gjorde noe galt, og advarselen må trekkes tilbake. Vi lever i et land med ytringsfrihet, og vi mener Krogstad og de ansatte var i sin fulle rett til å si det som ble sagt. Advarselen ble blant annet begrunnet med at Krogstad ikke kunne dokumentere påstandene som kom fram i brevet, og det ble vist til at påstandene ikke var registrert som avvik i avvikssystemet. Nå ble det imidlertid i etterkant avdekket at Orkdal helsetun ikke hadde et velfungerende avvikssystem på dette tidspunktet, pluss at man manglet gode rutiner for føring og håndtering av avvik. I våre hoder blir det feil å straffe en ansatt for ikke å kunne dokumentere påstandene, når det faktisk er kommunens ansvar at det ikke fantes et godt nok avvikssystem for dokumentering, sier Berit Westrum Johansen, som har skrevet under brevet til rådmannen på vegne av Småbylista.

- Fortjener klapp

- Dere fem partiene som nå krever advarselen trukket tilbake utgjør et politisk flertall i Orkdal kommune. Betyr det at dere kan instruere rådmannen til å trekke advarselen tilbake?

- Det er jeg usikker på. Nå starter vi med dette brevet og håper at rådmannen følger opp. Men hvis vårt krav ikke blir imøtekommet, så må vi sette oss ned sammen og diskutere hva vi skal gjøre videre. Vi gir oss ikke lett i denne saken, sier Johansen og legger til at Krogstad egentlig hadde fortjent et stort klapp på skulda.

- Det var vi politikerne som ba om dette møtet med de ansatte for å bli orientert om ståa. Krogstad burde ha fått klapp på skuldra for sin redegjørelse, og så burde både vi politikerne og administrasjonen i stedet ha konsentret oss om hvordan bygge et bedre helsetun for våre eldre. Det er ingen tvil om at advarselen har skapt uttrygghet blant de ansatte i kommunen med hensyn til å ytre seg om kritikkverdige forhold. Vi må nå gjenskape denne tryggheten slik at ansatte tør å snakke, for det vil gjøre oss til en bedre kommune. Ikke minst derfor må advarselen trekkes tilbake, sier Johansen.