Første byggetrinn ved det som er omtalt som Orkangers nye bydel, Rømmetunet, ser ut til å bli amputert.

Utbyggeren ønsket å bygge rekkehus på deler av området, fordi man ville trekke til seg barnefamilier. De fryktet at området ville bli kun for godt voksne dersom denne delen av Rømme ble utbygd utelukkende med blokker.

En løsning med rekkehus nordvest på Rømmetunet, ville også vært mer positivt med tanke på solforholdene for beboerne i Geilan.

Men nå ser det ut til at det blir bare blokker på området.

Per Kirkaune (til venstre) er daglig leder i Teas. Her sammen med Yngve Bakken på et informasjonsmøte om Rømmetunet, der interessen var så stor at publikum måtte deles i to puljer.

Bort med rekkehusene

Rømmetunet skal bygges ut i flere trinn, og den første reguleringsplanen omhandlet i utgangspunktet ei boligblokk og sju rekkehusleiligheter. Teas, som er et utbyggingsselskap eid av Salvesen & Thams og Tobb, ønsket å bygge parkering i carporter i tilknytning til rekkehusene på området.

Men politikerne ønsker fortetting, og at all parkering skjer i parkeringskjeller. Det har Teas tatt seg ad notam, og har derfor laget et nytt planforslag der rekkehusene er borte.

Næringsareal

- Vi har trukket søknaden og laget en revidert plan, forteller Per Kirkaune, som er daglig leder i Teas.

Dermed vil det første byggetrinnet kun omfatte blokka, som vil komme som et vinkelbygg inn mot Tverradkomsten og det nye gatetunet, som vil gå parallelt med Orkdalsveien.

Opprinnelig var det tenkt 22 leiligheter i blokka. Men på grunn av kravet til næring, blir det 21 leiligheter. Næringsarealet, som ligger i blokkas førsteetasje, vil være på 230 kvadratmeter fordelt på to enheter.

Sprikende signaler

Det har ikke vært enkelt for Teas å forholde seg til signalene fra politikerne, for disse har mildt sagt spriket.

Under flere behandlinger i forvaltningsutvalget, har flertallet vært positive til planene om rekkehus. Argumentasjonen om å gjøre området attraktivt for barnefamilier, har slått an hos politikerne.

Men da saken ble drøftet i kommunestyret i slutten av mai, var dette ønsket som forstummet. Så å si alle som tok ordet, ga støtte til rådmannens forslag - et forslag som innebærer kun blokker.

Rådmannens argumentasjon er at man ønsker en størst mulig fortetting på området.

40 ekstra boenheter

Dermed vil Rømmetunet, som omfatter området som rammes inn av Orkdalsveien, Tverradkomsten, Geilan og Graastens gate, bli bygd ut med 150 boenheter i stedet for 110 - slik det ville blitt med rekkehus på deler av arealet.

- Vi har tatt ut den nordvestligste delen, der vi planla rekkehus, fra planen, og vil komme tilbake til det senere. Det at vi nå kommer i gang kun med blokka, gjør at det vil ta mye lengre tid å bygge ut området, sier Kirkaune.

- God blanding

Reguleringsplanen skal tilbake til forvaltningsutvalget, der den forhåpentligvis vil bli behandlet i det første møtet etter ferien, den 16. august.

- Det har vært veldig stor interesse for Rømmetunet. Når forventer dere salgsstart?

- Nå må vi avvente godkjenning på augustmøte. Om det går greit der, kan det bli salgsstart på tidlighøsten, sier Kirkaune som opplyser om at det blir alt fra to- til fireromsleiligheter.

- Det blir ei god blanding, noe vi tror er viktig for å treffe markedet.