- Han kommer i ens ærend fra Oslo til Orkanger for å delta